Санітари звітують: «забруднення навколишнього середовища залишається стабільним»

107


Санітари звітують: «забруднення навколишнього середовища залишається стабільним»

Фахівці Держсанепідслужби області проводять державний соціально-гігієнічний моніторинг стану об`єктів навколишнього середовища за показниками якості: води питної централізованого та децентралізованого водопостачання; води відкритих водойм, атмосферного повітря, ґрунту, фізичних факторів довкілля, а також моніторинг якості харчових продуктів та продовольчої сировини.

Про це "Високому Валу" повідомив представник державної санітарно-епідеміологічної служби Чернігівської області.

Результати проведених лабораторних досліджень за квітень-червень поточного року свідчать, що стан забруднення навколишнього середовища залишається стабільним.  Питна вода централізованого та децентралізованого водопостачання. Серед досліджених проб води джерел централізованого водопостачання не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» 5,0 % за санітарно-хімічними та 2,4 % за мікробіологічними показниками.  Згідно моніторингових спостережень виявлено перевищення рівнів хімічних речовин в воді централізованого водопостачання:  — заліза — вода окремих сільських водопроводів Бахмацького, Борзнянського, Варвинського, Корюківського, Коропського, Ніжинського, Ріпкинського, Талалаївського, Чернігівського, Щорського районів; відомчих водопроводів Варвинського, Носівського, Н.-Сіверського, Ніжинського, Чернігівського районів та комунальних водопроводів — Козелецького, Ріпкинського, Чернігівського, Талалаївського, Щорського районів, м. Ніжин; — фторидів — відомчих водопроводів Варвинського, Ніжинського районів; комунальних водопроводів Прилуцького району та м. Прилуки; — марганцю — сільських водопроводів Прилуцького, Ріпкинського, Талалаївського, Чернігівського районів; відомчих водопроводів Прилуцького, Чернігівського районів та комунальних водопроводів Ріпкинського, Чернігівського і Талалаївського районів. Виявлена наступна невідповідність рівня хімічних речовин, що обумовлюють фізіологічну повноцінність мінерального складу води: підвищений вміст кальцію в воді водопроводів Борзнянського, Варвинського, Ніжинського, Н.-Сіверського, Чернігівського районів, м. Ніжин; магнію — окремих водопроводів Борзнянського, Чернігівського районів. Знижений вміст хімічних речовин, що обумовлюють фізіологічну повноцінність мінерального складу води, визначено в воді водопроводів Варвинського, Городянського, Корюківського, Щорського районів, м. Прилуки та м. Ніжин (кальцій, магній) та окремих водопроводів Корюківського, Ніжинського, Чернігівського, Талалаївського районів (магній).  Вміст нітратів у водопровідній воді знаходиться в межах нормативу (до 50 мг/дм3), окрім сільського водопроводу Н-Сіверського р-ну (51,2 мг/дм3). Вміст нітритів у водопровідній воді знаходиться в межах нормативів.  За мікробіологічними показниками не відповідала діючим санітарним нормам вода окремих водопроводів Бахмацького, Менського, Прилуцького, Талалаївського районів, мм. Прилуки та Чернігів. Серед досліджених проб води джерел децентралізованого водопостачання не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» 31,4 % за санітарно-хімічними та 17,0 % за мікробіологічними показниками.  За результатами моніторингових спостережень рівень нітратів в джерелах децентралізованого водопостачання перевищував норматив в ряді населених пунктів Бахмацького, Борзнянського, Варвинського, Козелецького, Корюківського, Коропського, Куликівського, Менського, Ніжинського, Н-Сіверського, Носівського, Прилуцького, Ріпкинського, Семенівського, Талалаївського, Чернігівського, Щорського районів та м. Прилуки, що свідчить про давнє органічне забруднення. Підвищена жорсткість води визначена в колодязях сіл Борзнянського, Городянського, Менського, Ніжинського, Талалаївського, Чернігівського районів. За вмістом заліза вода колодязна не відповідала нормативу в населених пунктах Бахмацького, Козелецького, Корюківського, Ніжинського, Прилуцького, Чернігівського, Щорського районів; за вмістом марганцю — в Чернігівському районі. Підвищений вміст заліза та марганцю в питній воді погіршує тільки її органолептичні властивості. За мікробіологічними показниками не відповідала нормативу вода джерел децентралізованого водопостачання населених пунктів Бахмацького, Борзнянського, Городянського, Козелецького, Корюківського, Коропського, Менського, Прилуцького, Ніжинського, Семенівський, Талалаївського, Чернігівського районів. Отже, якість води централізованого водопостачання населення області залишається стабільною. В основному вода не відповідає нормативу за рівнем хімічних речовин, що в більшості випадків обумовлене надлишковим їх вмістом у водоносних горизонтах, де формуються підземні води. Викликає занепокоєння незадовільна якість води колодязної за вмістом нітратів, що може сприяти виникненню водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей молодшої вікової категорії.  Вода відкритих водойм. Упродовж 2 кварталу поточного року проведені дослідження води відкритих водойм в 59-ти контрольних створах. Серед водойм I-ї категорії не відповідали вимогам СанПиНу 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» 10,6 % проб за санітарно-хімічними показниками та 37,1 % за мікробіологічними. Серед водойм II-ї категорії — 13,6 % та 6,0 % проб відповідно. За результатами моніторингових досліджень виявлено перевищення вмісту заліза загального в 16-ти створах постійного спостереження річок Шостка, Десна, Снов, Білоус, Удай, В`юниця, Остер, Бреч, що протікають на території Новгород-Сіверського, Сосницького, Щорського, Чернігівського, Варвинського, Ніжинського, Корюківського районів, міст Чернігів, Ніжин та Прилуки (16 контрольних створів). Також виявлено перевищення по марганцю в 8-ми створах річок Десна, Дніпро, Стрижень та Білоус, що протікають на території Ріпкинського, Чернігівського районів та міста Чернігів. Біохімічна потреба кисню не значно підвищена в воді 5-ти створів водойм першої категорії (Десна, Остер — Козелецький р-н) та 4-х створів водойм другої категорії (Снов, Білоус) на територіях Чернігівського р-ну та м. Чернігів, що може свідчити про незначне забруднення органічними речовинами.  Перевищення вмісту нітратів виявлено в воді р. Білоус, аміаку — р. Стрижень (м. Чернігів). За бактеріологічним показником (індекс ЛКП) не відповідали нормативу 4 проби води I категорії — р. Десна (м. Чернігів) та 5 проб водойм II категорії — Стрижень, Білоус (м. Чернігів), Парасючка (Бахмацький р-н), Чикриж (Городнянський р-н).  Вміст радіонуклідів у воді річок Десна, Судость, Снов, Дніпро характеризується як стабільний (не перевищує нормативів). Забрудненню води поверхневих водойм сприяють скиди неочищених, недостатньо очищених господарсько-побутових стічних вод та зливових вод. Ґрунт. Проводяться систематичні моніторингові дослідження ґрунту по затверджених контрольних точках в межах житлової забудови (прибудинкова територія, дитячі майданчики, дошкільні дитячі заклади), в зоні впливу автомагістралей, полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), в межах пляжів області. За результатами досліджень санітарно-хімічні, вірусологічні показники, вміст солей важких металів, залишкових кількостей пестицидів знаходиться в межах норми. 6,7 % проб ґрунту не відповідали санітарним вимогам за мікробіологічними показниками. Незначне бактеріальне забруднення виявлено в ґрунті житлової зони Бахмацького, Корюківського, Прилуцького району та м. Чернігів; в зоні впливу промпідприємств — в м. Чернігів; в зоні впливу транспортних магістралей — в Бахмацькому районі та м. Чернігів. 5,4 % проб ґрунту не відповідали вимогам за паразитологічними показниками. Атмосферне повітря. За звітний період проведені лабораторні дослідження атмосферного повітря на 26 підфакельних та 45 маршрутних постах.  1 % проб не відповідав вимогам ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)». В контрольних точках впливу автотранспорту м. Чернігова в 3,9 % досліджених проб виявлено перевищення гранично допустимої концентрації пилу; в 9,8 % — оксиду вуглецю; в 5,1 % — ангідриду сірчистого. За результатами досліджень фізичних факторів довкілля перевищення еквівалентного та максимального рівнів шуму, щільності потоку енергії та напруженості електромагнітного поля в точках спостереження не виявлено. За результатами моніторингових досліджень харчових продуктів та продовольчої сировини перевищень вмісту важких металів, залишкових кількостей пестицидів, рівнів цезію137 не виявлено. 0,7 % досліджених проб не відповідали вимогам нормативних документів за мікробіологічними показниками. Перевищення вмісту нітратів визначено в ранніх овочах: м. Чернігів (1 проба), м. Прилуки (2 проби).

По материалам http://svoboda.fm/

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий